ANDROS - filatelija

knjige   eseji   pesmi   avtor se predstavi   kuharija   razno   vodič po vesolju   fotoalbum   igre  

 
ZNAMKAR.SI


PRVA ZNAMKA - ČRNI PENI

(kako je nastala prva znamka)

 
MODRI MAVRICIJUS IN PISMO
ZA 3,8 MILIJONA $

(najdražja znamka na svetu)


HAVAJSKE MISIONARKE

(znamka, ki je bila povod za umor)

Ko sem bil v petem razredu osnovne šole, me je pritegnilo zbiranje znamk. Že moj oče jih je zbiral, a do takrat me njegov hobi ni zanimal. Oče mi je kupil album, odstopil mi je eno izmed njegovih povečevalnih stekel, pinceto ter zobomer. Potem je žrtvoval še nekaj jugoslovanskih znamk iz zbirke, seveda tiste, ki jih je imel dovolj. Potem sem ponosno nosil album okrog in vse sorodnike gnjavil z mojo zbirko znamk.

Ta je počasi rasla. Sproti sem zbiral vse jugoslovanske znamke. Ker je oče zbiral Avstralijo, Češkoslovaško in Novo Zelandijo, sem tudi sam želel zbirati še eno izmed dežel. Pri zemljepisu smo ravno obravnavali države Evrope in sem imel nalogo, da pripravim referat o Švedski. Poiskal sem tudi švedske znamke, kolikor jih je oče imel po raznih albumih, škatlicah in ovojnicah. Pokazalo se je, da tega niti ni tako malo in iz tega jedra je nastala moja zbirka Švedske.

Kasneje sem pričel zbirati še druge Skandinavske države. Tako poleg Švedske, ki jo imam preko 85%, zbiram še Norveško, Finsko, Dansko, Islandijo, Grenladijo in Ferske otoke ter otočje Aland.

Potem sem odkril tematsko zbiranje. Ker je oče zbiral morske živali, sem se sam odločil za ladje, predvsem za srednjeveške jadrnice. Tudi ta zbirka je rasla. Nekega dne pa sem odkril ladjo - svetilnik in dobil sem idejo, da bi zbiral svetilnike. Menil sem, da nekaj teh znamk pa že lahko zberem. A na koncu se je izkazalo, da je svetilnikov na znamkah zelo veliko in da so nekatere še posebej dragocene. To je danes moja udarna zbirka, ki je na 36 razstavnih listih in na 3.državni filatelistični razstavi v Kopru maja 2001 sem za zbirko prejel srebrno medaljo Verigarja. Zbirka je bila nagrajena še na drugih razstavah, tudi v tujini.

Leta 1982 sem postal tudi ustanovni član Filatelističnega in numizmatičnega društva Tabor Maribor. V društvu sem opravljal različne funkcije, a največ sem se ukvarjal s filatelistično literaturo in izdajateljstvom. Od januarja 2009 se je društvo združilo s Filatelističnim društvom Maribor, tako tudi v njem opravljam različne funkcije. Več kakor deset let sem bil  urednik društvenega biltena ZNAMKAR. Najprej je bil v pisni obliki, sedaj pa je to mesto na internetu. O znamkah sem pisal v različne revije, od aprila 1994 do oktobra 2005 pa redno vsak teden za časopis Večer. Napisal sem prvi slovenski filatelistični priročnik ČAR FILATELIJE. Knjiga je prejela bronasto medaljo na svetovni filatelistični razstavi v Istambulu leta 1996. Nadaljevanje te dejavnosti pa lahko zasledite tudi na internetu, kjer skrbim za spletišče VSE O FILATELIJI - ZNAMKAR.SI.
CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor
656.835.91
IVANUŠA, Andrej
ČAR FILATELIJE
Založba ROTIS Maribor, 1994
 

Prvi filatelistični priročnik za začetek zbiranja v slovenščini. Knjiga je bila nagrajena z bronasto medaljo na svetovni filatelistični razstavi v Istambulu oktobra leta 1996 (FILA ISTAMBUL 1996) v razredu filatelistične literature. Doma je bila nagrajena s srebrno medaljo na Meddruštveni filatelistični razstavi v Trbovljah (FIMERA 2001).


PREGLED VSEBINE:

 • Prvi koraki v svet filatelije
  • čar filatelije
  • zbiranje znamk
  • odlepljanje znamk
  • ravnanje znamk in hranjenje
  • kako uporabljamo pinceto
  • orodje za začetnika
  • kako pridemo do znamk
  • kako postanemo filatelisti
  • filatelistov delovni prostor
 • Skoraj vse o znamkah
  • znamka je ...
  • o znamkah na splošno
  • lastnosti kakovostne znamke
  • elementi znamke
  • napake na znamkah
  • oblika in velikost znamke
  • nameni uporabe znamk
  • bolezni znamk
  • vrednost znamke
  • kaj naredimo s podedovano zbirko
  • kaj zbiramo
  • kaj naš znamke naučijo
  • tematske zbirke
 
 • Oprema, katalogi, druge zbirke in razstavljanje znamk
  • album za znamke
  • katalog znamk
  • prikaz uporabe kataloga
  • druge filatelistične zbirke
  • druga filatelistična oprema
  • razstavljanje zbirke
    
 • Zanimivosti o znamkah
  • ponarejanje znamk
  • znamenite znamke
  • znamke in življenje
    
 • Zgodovina pošte in znamk
  • predzgodovina
  • nastanek znamke
  • zgodovina slovenskih znamk
    
 • Dodatki, kazalo, literatura
  • slovarček filatelističnih pojmov
  • seznam uporabljene literature
  • kazalo

Zbiranje znamk je najbolj razširjen konjiček na svetu. Znamke zbirajo milijoni ljudi po vsem svetu. Kaj je tako magičnega na tem majhnem barvastem papirčku, da mu posveča pozornost toliko ljudi? Enega izmed odgovorov boste našli v tej knjigi, ki uči o ravnanju z znamkami, o njihovi vrednosti in prinaša še cel kup drugih zanimivosti s področja filatelije.

V kolikor vas je vsebina knjige pritegnila, mi lahko pustite sporočilo na andrej.ivanusa@amis.net. Knjigo je možno kupiti v knjigarnah Mladinske knjige ali pri založbi Rotis iz Maribora. Na voljo je tudi v internetni knjigarni PRO-ANDY, Andrej Ivanuša s.p. - založba.

Na vrh strani

Vse pravice pridržane. © 2007-2010, Andrej Ivanuša, Maribor.
Zadnja sprememba na tej strani: 24.07.2010