OSONČJE

GALAKSIJE
IN ZVEZDE

VESOLJE

ŽIVLJENJE

POTOVANJE

NA MARS

POJMOVNIK

POJMOVNIK

V Babilonu so bili jeziki pomešani, pravi legenda. A mi si v uho vtaknemo ribo-babilonko in že razumemo vse jezike tega sveta. Kaj sveta, cele galaksije in še več! Oboroženi z znanjem bomo zgradili čolne, kaj čolne, vesoljske ladje in razprli tkanje dimenzij. Skozi črvine bomo zdrveli na vse konce galaksij, da vidimo, da otipamo, da okušamo in spoznamo. Vsemirje za nas nima meja!

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 
 

 A
AFELIJ Točka v orbiti planeta, ko je najbolj oddaljen od Sonca. Ko govorimo o objektih, ki obkrožajo Zemljo, uporabljamo izraz apogej. Izraz apoapsis se uporablja za orbite okoli ostalih teles - nasprotje perihelija.
 
AKRECIJA Zgostitev prahu in plina v večja telesa, kot so zvezde, planeti in lune.
 
ALBEDO Razmerje med količino odbite in količino prejete svetlobe nekega objekta; mera reflektivnosti ali prave svetlosti objekta (belo, popolno odbijajoče površje bi imelo albedo 1,0; črno, popolnoma absorbirajoče površje bi imelo albedo 0,0).
 
ANTIPODALNA TOČKA Točka, ki je natančno na nasprotni strani planeta.
 
ASTEROID Tudi PLANETOID!
Manjše čvrsto ali kamnato nebesno telo nepravilne oblike, ki kroži okoli Sonca. Je mnogo manjši kot planet in večji kot meteoroid.

Z odkritjem večjih nebesnih teles izza Urana v Kuiperjevem pasu, se je pričel izraz planetoid uporabljati za tovrstna telesa. V tem smislu pomeni manjši planet.

ASTRONOMSKA ENOTA (AU, AE) Astronomska enota (AE) = 149.597.870 km; povprečna razdalja od Zemlje do Sonca. 1 AE je velika razdalja - pri 160 km/h bi trajalo več kot 100 let, da bi prišli 1 AE daleč.
Mednarodno: Astronomical Unit = AE
Preračun enot
ATMOSFERA Plinasti ovoj planeta ali lune. Zemeljska je sestavljena pretežno iz kisika, dušika in ogljikovega dioksida. Na Marsu je pretežno iz ogljikovega dioksida. Na Saturnovi luni Titan je iz metana, etana in drugih ogljikovodikov.
Na Zemlji je 1 atmosfera = 1,013 barov = 1,03 kg/cm2, normalen atmosferski pritisk na višini morja na Zemlji.
 
AURORA Tudi AURORA BOREALIS, AURORA AUSTRALIS, SEVERNI SIJ, JUŽNI SIJ
Sij, ki nastane v planetovi ionosferi zaradi vpliva nabitih delcev s Sonca v magnetnem polju planeta. Aurora borealis ali severni sij je pojav, ki nastane zaradi vpliva sončnega vetra v zemljinem magnetnem polju in zgornji atmosferi. Podobo se zgodi na južni polobli, kjer je poznan pod imenom aurora australis ali južni sij.
 
ASTROMETRIJA Astrometrija je morda najstarejša veja astronomije. Njena naloga je, da kolikor je le mogoče natančno določi položaj in gibanje nebesnih teles, predvsem zvezd. Že Hiparh je leta 130 p.n.š. uporabljal aritmetično astronomijo Babiloncev in geometrijski pristop Grkov, da bi izdelal model sončevega in luninega gibanja. Naredil je katalog zvezd, ki jih je razvrstil po njihovi svetilnosti.
 

  B

BAR Enota za merjene atmosferskega pritiska.
1 bar = 0,987 atmosfere = 1.02 kg/cm2 = 100 kilopascalov.
Preračun enot
BELA PRITLIKAVKA Bela zvezda z visoko površinsko temperaturo in majhno svetlostjo z maso približno enako sončevi, toda z veliko večjo gostoto.
 
BOLID Ognjena krogla (meteor), ki povzroči močan pok v atmosferi.
 

 C

CAVUS izdolbena, nepravilna depresija
 
CHASMA kanjon
 

 Č

Č  
 

 D

DVOJNA ZVEZDA Dve zvezdi, ki krožita druga okoli druge okrog skupnega orbitalnega središča. Sta središče dvozvezdnega osončja.
 
DVOJNI PLANET Tudi KO-PLANET!
Dve bolj ali manj enako veliki nebesni telesi, ki krožita okrog skupnega orbitalnega središča. V Osončju sta temu opisu najbližje para Zemlja-Mesec in Pluton-Haron.
 
DIREKTNO GIBANJE Rotacija ali orbitalno gibanje v nasprotni smeri urinega kazalca, če gledamo iz severnega pola Sonca (t.j. v isti smeri kot večina satelitov Osončju); nasprotno od retrogradnega gibanja. Severni pol Sonca je na isti strani ekliptike, kot je Zemljin severni pol. Včasih uporabimo še pojem »progradno« kot nasprotje besedi »retrogradno«.
 
DISK Vidno površje sonca ali kakšnega drugega nebesnega telesa.
 
DOPPLERJEV EFEKT Navidezna razlika v valovni dolžini zvoka ali svetlobe zaradi gibanja vira, opazovalca ali obeh.
 

 E

EFEKT TOPLE GREDE Povečanje temperature atmosfere zaradi dostopa sončnega sevanja v atmosfero, ki potem zavira toplotno sevanje v vesolje in nastane zaradi prisotnosti ogljikovega dioksida v atmosferi.
 
EKSCENTRIČNOST Ekscentričnost elipse planetarne orbite je razmerje med polosema elipse. Pri opisovanju orbit planetov vedno upoštevamo linearno ekscentričnost e.
 
Linearna ekscentričnost e
Numerična ekscentričnost ε

Ekscentričnost lahko obsega vrednosti med 0 in 1. Pri a=b je elipsa krožnica, e=0 in ε=0. Če je a=1 in b=0, je e=1 in ε=1.

 
ELIPSA Tudi OVAL!
Matematična geometrijska definicija: Elipsa je množica točk v ravnini, za katere je vsota razdalj do dveh izbranih točk (gorišč) konstantna. Ekstremne točke elipse imenujemo temena (na sliki točke T1, T2, T3 in T4). Če je  a > b, je a velika polos in b je mala polos elipse. Točki F1 in F2 sta goriščni točki elipse.

Enačba elipse v središčni legi

Da so orbite planetov elipse in ne krogi, je prvi odkril Johannes Kepler iz opazovanj Tycha Brahea. Sonce je v eni od goriščnih točk elipse.


 F

FOKULA svetla pega na soncu
 
FILAMENT Steber hladnega plina na soncu, ki je razpršen po fotosferi z magnetnim poljem. Filament na robu Sonca, ki je viden na črnem ozadju, se imenuje protuberanca.
 
FLARE Nenaden izbruh energije na sončevem disku, ki traja od nekaj minut do nekaj ur, iz njega pa prihajajo delci in sevanje. Z istim pojmom označujemo izbruh energije v galaktičnem jedru.
 
FOTOSFERA Vidno površje Sonca; sončne pege in fokule se pojavljajo na fotosferi.
 

 G

GALAKSIJA Tudi meglenica!
Sestoj več sto milijonov zvezd, ki so v posebnem rotacijskem in gravitacijskem medsebojnem odnosu. Včasih so jih v teleskopih videli kot majhne meglene diske in zato jih imenujemo tudi meglenice.
GALILEJEVE LUNE Jupitrove štiri največje lune: Io, Evropa, Ganimed in Kalisto. Neodvisno sta jih odkrila Galileo in Marius (ta jih je tudi imenoval tako, kot jih imenujemo danes).
 
GEGENSCHEIN Okrogla ali podolgovata lisa svetlobe na nebu 180 stopinj od Sonca. Imenovano tudi nasproten blišč.
 
GEOSINHRONA ORBITA Direktna, krožna orbita z majhno inklinacijo, v kateri je satelitova orbitalna hitrost enaka rotacijski hitrosti planeta. Vesoljsko vozilo izgleda kakor, da "visi" nad isto točko površja planeta.
 
GOSTOTA Zgoščenost nekega materiala. Merjena je v gramih na kubični centimeter (ali kilogramih na liter). Gostota vode je 1,0, železa 7,9 in svinca 11,3.
 
GRANULACIJA Vzorec majhnih celic, ki jih vidimo na površju Sonca. Nastane zaradi konvekcijskega gibanja vročih sončnih plinov.
 

 H

HELIOSFERA Del vesoljskega prostorno-časovnega kontinuuma, ki ga obvladuje zvezda (zvezdni sestav) z vplivom lastne gravitacije in magnetosfere. Večinoma se pojem nanaša na naše sonce.
 
HELIOCENTRIČNI SISTEM Planetni sistem s Soncem v sredini.
 
HELIOPAVZA Mejna površina, kjer sončni veter sreča medzvezdno snov ali sončni veter drugih zvezd.
 
HIPOTEZA O GEI Imenovana po grški boginji Zemlje Gei; govori o tem, da naj se celotna Zemlja obravnava kot živ organizem in da biološki procesi stabilizirajo okolje. Prvi jo je predstavil britanski biolog James Lovelock leta 1969.
 
HLAPI Kot samostalnik se uporablja za imenovanje sestavin, ki so plini pri običajnih temperaturah. V astronomiji so to vodik, helij, voda, amoniak, ogljikov dioksid in metan.
 

 I

INKLINACIJA Inklinacija planetove orbite je kot med ravnino njegove orbite in ravnino ekliptike; inklinacija satelitove orbite je kot med ravnino njegove orbite in ravnino ekvatorja telesa okrog katerega kroži.
 
IONOSFERA Področje nabitih delcev v planetovi zgornji atmosferi; ta del Zemljine atmosfere se začne na višini okoli 40 km in se razteza do 400 km in še več.
 

 J

JEDRSKA FUZIJA Jedrski proces, kjer se nekaj majhnih atomskih jeder združi v večjega, čigar masa pa je nekoliko manjša od vsote mas prejšnjih manjših jeder. Razlika v masi se pretvori v energijo z Einsteinovo slavno enačbo E=mc2. To je vir Sončeve energije in tako (skoraj) vse energije na Zemlji.
 

 K

KOMET Tudi ZVEZDA REPATICA!
Nepravilno oblikovano nebesno telo, pretežno sestavljeno iz ledu. Okrog sonca se giblje v zelo ekscentrični, parabolični krožnici. Ko se približa soncu, led prične izhlapevati in tvori prašnati rep. Ta se sveti v sončni svetlobi, sončev veter ga vedno odriva stran od sonca. Včasih so imeli komete za posebne vrste zvezd in so jih imenovali zvezde repatice.
 
KO-ZVEZDA Zvezda, ki kroži okrog svojega glavnega, večje zvezde, podobno kot planet. Obstaja možnost, da je ena od zvezd središče osončja (zvezda osončnica), druga pa ne (zvezda planetnica). Lahko pa sta obe središče. Tako osončje je kozvezdno osončje.
 
KENTAVER Asteroid, ki se giblje po krožni orbiti med planeti. Možno je tudi, da je kentaver "ugasli" komet.
 
KALDERA Krater, ki je nastal zaradi eksplozije ali kolapsa vulkanske odprtine.
 
KARBONAT Snov, ki vsebuje ogljik in kisik (npr. kalcijev karbonat ali apenec).
 
KATASTROFA Posebno primeren izraz v zvezi z udarcem velikega asteroida.
 
KELVIN (K) 0 Kelvinov je absolutna ničla; voda se topi pri 273,15 K (= 0°C = 32°F); voda vre pri 373 K (= 100°C = 212°F). (sistem je razvil William Thomson).
Preračun enot à
KEPLERJEV 1.zakon Planeti krožijo okrog sonca po eliptični poti s soncem v enem od gorišč elipse.

Po opazovanjih Tycha Bracheja, ki je domneval, da planeti krožijo po krožnicah, je Johannes Kepler izračunal, da je njihova orbita dejansko elipsa s Soncem v enem od njenih gorišč.

Elipsa ima dve različno dolgi polosi. Sorazmerje med njima se imenuje linearna ekscentričnost elipse in jo označujemo z e. Pri krožnici je e=0, pri popolnoma stisnjeni elipsi je e=1.

Eliptične orbite planetov so zelo blizu krožnici. Asteroidi, kometi in nekatera druga telesa v osončju pa imajo bolj ekscentrične orbite.

KEPLERJEV 2.zakon Planeti krožijo po eliptični orbiti različno hitro: hitreje, ko so bližje soncu in počasneje, ko so dalje od njega.

Kot prvega, je Kepler tudi drugi zakon sestavil na podlagi poizkusov in napak. Ugotovil je, da planeti ne krožijo enakomerno hitro na vsaki točki elipse. Vendar pa za potovanje na določenem odseku krožnice potrebujejo sorazmerno enak čas. Na sliki levo je to shematsko prikazano. Dejstvo je, da potrebuje planet za pot iz A v B enak čas kot za pot iz C v D. Kako, če je razdalja med C in D večja kot med A in B? Torej mora planet potovati različno hitro, hitreje, ko je bližje soncu in počasneje, ko je dalje od njega.

Zeleno označeno področje shematsko predstavlja vpliv gravitacije Sonca. Področje >Sonce-C-D< pokriva enako površino kot področje >Sonce-A-B<. Oba gravitacijska vpliva sta enaka, vendar je razdalja A-B mnogo krajša od razdalje C-D. Iz tega je razvidno, da potuje planet po eliptični poti okrog sonca hitreje, ko je bližje in počasneje, ko je bolj oddaljen od sonca.

KEPLERJEV 3.zakon Določa razdaljo planeta od sonca na podlagi njegove periode P2=a3.

Prva dva zakona sta Keplerja pripeljala do tretjega. Zapisan je kot matematična formula P2=a3.

Če vemo periodo P planeta, t.j. če poznamo njegov obhodni čas okoli sonca, potem lahko izračunamo, kako daleč je planet od njega oddaljen. Določimo lahko njegovo veliko polos a.

Poleg tega pa nam ta zakon pove tudi, da imajo bolj oddaljeni planeti daljše periode kot tisti, ki so mu bližji. Iz tega izhaja, da je njihova obhodna hitrost nižja od bližjih planetov. To je ponazorjeno na diagramu na levi strani.

KOMA Prah in plini, ki obkrožajo aktivno kometovo jedro.
 
KOMET Srednje velik leden objekt, ki kroži okoli Sonca po zelo ekscentrični orbiti; manjši kot planet. Ko se približa Soncu se za njim pojavi svetleč dolg rep. Zaradi potiska sončevega vetra, je ta zmeraj obrnjen vstran od Sonca.
 
KONJUKCIJA

Položaj nebesnega telesa glede na Sonce in Zemljo. Je v "v nižji konjukciji", ko je točno med Zemljo in Soncem. Je "v višji konjukciji", ko je na črti Zemlja-Sonce, vendar na nasprotni strani Sonca. Ko je Zemlja "v nižji konjukciji" za opazovalca na višjem planetu, pravimo, da je planet "v opoziciji" z Zemljine perspektive. Slika desno prikazuje položaje planetov z ustreznimi nazivi teh položajev.
KONVEKCIJA Kroženje tekočine zaradi temperaturnih sprememb v prisotnosti gravitacije; pretok toplote po tem mehanizmu.
 
KORONA Najvišje področje sončeve atmosfere, ki je majhne gostote in visoke temperature (> 1.000.000 K).
 
KORONOGRAF Poseben teleskop, ki zapira pot svetlobi s sončevega diska, da se lahko nemoteno preučujemo šibko sončevo atmosfero.
 
KOVINA Ta izraz uporabljajo astrofiziki za vse elemente razen za vodik in helij. (Opomba: ta definicija se precej razlikuje od običajne kemijske definicije.)
 
KOZMIČNI ŽAREK Izredno visoko energetsko nabit delec. Nastane ob izredno burnih spremembah zvezd v vesolju.
 
KRATER Skledasto oblikovana globel, ki je nastala zaradi udarca meteorita.
 
KROMOSFERA Spodnji del sončeve atmosfere med fotosfero in korono; plast je debela le nekaj tisoč kilometrov.
 

 L

LUNA Satelit glavnega, planeta. Nekateri planeti imajo več lun, nekateri so brez njih. Naša luna je Mesec. Luna je lahko tudi večja od katerega izmed planetov v osončju.
 
LUNICA Manjša luna, nesferične in nepravilne oblike. Pretežno je to ujet asteroid, ki kroži okrog svojega glavnega po bolj ali manj ekscentrični krožnici. Zemlja nima nobene lunice, Mars ima dve, Fobos in Deimos, zato pa nima nobene lune.
 
LAGRANGEJEVE TOČKE
LAGRANGEJEVA AVTOCESTA
Lagrange je pokazal, da lahko tri telesa ležijo na ogliščih enakostraničnega trikotnika, ki se vrti v svoji ravnini. Če je eno telo (vodilno) dovolj masivno v primerjavi z ostalima dvema, potem je trikotna konfiguracija vodilni-L4-L5 stabilna. Taka telesa se včasih imenujejo trojanci.

Vodeče oglišče trikotnika je znano kot vodeča Lagrangejeva točka ali L4; sledeče oglišče je sledeča Lagrangejeva točka ali L5. Kolinearno (vzporedno) z drugima dvema telesoma so nestabilne ravnotežne točke L1, L2 in L3, ki pa so včasih uporabne za postavitev vesoljskih vozil (slika 1).
 


Nikolai Copernicus (1473 - 1543) je sredi 15.stoletja podal za tisti čas revolucionarno idejo, da planeti krožijo okrog Sonca. Kasneje so to potrdili še Brache, Kepler in Galileo. Matematično je vse skupaj "začinil" Isaac Newton (1643 - 1727), ki je na primeru dveh teles dokazal, da v vesolju vsa mala telesa krožijo okrog večjega v eliptični orbiti z večjim v eni izmed goriščnic elipse. Pravzaprav je razložil tri možne načine, kako neko telo potuje skozi gravitacijsko polje. Po prvi telo potuje v eliptični orbiti (ravnotežje dveh teles), po drugi v obliki parabole (malo telo pade na večje) in po tretji v obliki hiperbole (malo telo ubeži gravitaciji velikega). Na tej osnovi se da izračunati, kje se bo posamezen planet nahajal v določenem trenutku.

Ko pa so pričeli računati soodvisnosti treh teles (na primer, Sonce, Zemlja, Jupiter), so nastopile težave. Z njimi sta se spoprijela matematika Euler in Joseph-Louis Lagrange 1736 - 1813). Našla sta rešitev, pri tem je bil Lagrange še bolj natančen. Kdo bi si mislil, da bo njuno teoretično delo na področju matematike in fizike bistveno vplivalo na sodobne vesoljske polete!

Za primer si oglejmo sistem treh teles, ki je sestavljen iz Zemlje, Lune in vesoljske ladje. Za lažje razumevanje uporabimo določene približke, ki na izračun ne vplivajo bistveno: vsa telesa krožijo po krožnih orbitah in gravitacijski privlek vesoljske ladje je zanemarljiv glede na privleka drugih dveh teles.

Newtonov prvi zakon pravi, če se objekt giblje z določeno hitrostjo v določeni smeri, se to ne spremeni, razen, če kakšna sila spremeni hitrost ali smer gibanja objekta. Luna ali vesoljska ladja, ki krožita okrog Zemlje sta očitno pod vplivom neke sile, ki spreminja njuno smer, saj bi morali »odleteti« stran, če temu ne bi bilo tako. To je centripetalna sila, ki ju vleče nazaj proti središču kroženja in v našem primeru je ta sila kar zemeljska gravitacijska sila ali privlek. Po Newtonovem gravitacijskem zakonu, je ta:

M = masa Zemlje
G = gravitacijska konstanta
m = masa objekta, ki kroži
r = polmer
(razdalja med središčem kroženja in krožečim objektom)

Objekt, ki kroži okrog Zemlje, mora imeti nasprotno centrifugalno silo Fc, da ne pade na Zemljo.

m = masa objekta
v = hitrost
r = polmer

Če želimo imeti sistem v ravnotežju (vedno kroži, ne pade na Zemljo ali ne odleti stran), morata biti obe sili enaki in nasprotni.

Ko to preuredimo, dobimo hitrost kroženja:

Če bi vesoljska ladja potovala z manjšo hitrostjo, bi v spirali padla na Zemljo, če pa bi bila hitrejša, pa bi Zemlji ušla. S to formulo lahko izračunamo tudi, kako daleč je objekt stran od Zemlje in koliko časa potrebuje za eno obkrožitev. Če potrebuje vesoljska ladja več časa za obkrožitev Zemlje kot Mesec, potem je od Zemlje dalje kot naša luna.

Doslej smo zanemarili lunin gravitacijski vpliv na vesoljsko ladjo. Zamislimo si, da vesoljska ladja kroži tako, da je vedno na črti, ki povezuje središči Zemlje in Lune. V tem primeru bi bila pod gravitacijskim vplivom tako Zemlje kot Lune. Sedaj na vesoljsko ladjo delujeta dve gravitacijski sili, ki močno slabita njeno centrifugalno silo. To pomeni, da vesoljska ladja kroži počasneje, če bi tam ne bilo Meseca. Jasno je, da bi nekje morali biti gravitacijski sili obeh teles v ravnotežju. Zares, obstaja točka med Zemljo in Mesecem, kjer vesoljska ladja kroži z isto hitrostjo kot Mesec. Ta točka se imenuje Lagrangejeva točka. Obstajajo še štiri točke, kjer sta gravitacijski sili Zemlje in Meseca v ravnotežju. Označene so oznako LLx na spodnji sliki 2 (LL=točka Luna Lagrange).


Slika 2 - Lagrangejeve točke v okolici Zemlje iz sistemov Zemlja-Mesec in Zemlja-Sonce.

Točki EL pa sodita v sistem Sonce – Zemlja in ju je našel Euler (EL = točka Zemlja /Earth/ Lagrange). Ker kroži Mesec okrog Zemlje, se ves sistem sproti obrača in vesoljska ladja, ki se nahaja v eni od točk, se tudi »obrača« ali »potuje« z njim. Točke LL1, LL2 in LL3 ležijo na premici LL, ki povezuje središči Zemlje in Meseca in jih je Euler prvi našel. LL4 in LL5 pa s točko LL3 tvorijo enakostranični trikotnik. Točki tvorita s premico LL kot 60 stopinj, ena je pred Zemljo (vodeča) in ena za Zemljo (sledeča). Pri tem se je pokazalo, da sta prav ti dve točki najbolj stabilni, medtem ko je potrebno v točkah LL1, LL2 in LL3 stalno popravljati položaj vesoljske ladje.

Točko EL1 med Zemljo in Soncem zaseda satelit SOHO, ki opazuje sončevo aktivnost in napoveduje nevarne sončeve izbruhe. V točki EL2 je satelit WMAP, ki v radijskem frekvenčnem območju zbira podatke o postanku vesolja.

Vendar je v resnici zadeva še bolj zamotana, saj v Osončju nimamo samo treh teles. Razumevanje problema zahteva sodobno teorijo dinamičnih sistemov, ki jih je mogoče modelirati le s pomočjo računalnikov. Ko v model vnesemo shematski prikaz učinkov gravitacijskih privlekov, dobimo gravitacijske »hribe in doline«. Vesoljska ladja postane podobna majhni kroglici, ki lovi ravnotežje na vrhu gravitacijskega hriba. Ko se površina »guba« in spreminja zaradi medsebojnih vplivov, se tudi ti »hribi« spreminjajo. »Doline« skušajo vesoljsko ladjo pritegniti k sebi. Model prikazuje slika 3 levo.

Opazimo lahko, da je gravitacijski »hrib« v točkah L4 (EL4) in L5 (EL5) najbolj položen in s tem je tudi položaj vesoljske ladje bolj stabilen. Če bi ne bilo drugih vplivov, bi lahko vesoljska ladja vedno »počivala« na eni od teh dveh točk.

A v sončnem sistemu imamo več teles, ki gravitacijsko vplivajo in spreminjajo ravnotežje sil v prostoru. Sodoben pristop k Lagragejevim rešitvam je pripeljal do drugačnega razmišljanja in uporabe Lagrangejevih točk za vesoljska potovanja. Iz slike je razvidno, da mora vesoljska ladja porabiti veliko silo, da se »povzpne« na vrh gravitacijskega »hriba«. Doseči mora t.i. ubežno hitrost. Ko se »prevali« čez hrib, prične pridobivati hitrost in spet potrebuje mnogo goriva za zaviranje, da se ne raztrešči na Luni ali na drugem planetu. Do oddaljenih planetov bi morala večkrat prečiti gravitacijske »hribe in doline«, ob tem pa se ves čas vzpenjati na »goro sončeve gravitacije«.

Za utirjenje v zemljino orbito potrebujemo hitrost 9,7 km/s, da pridemo do točke LL1 moramo pospešiti še za 3,15 km/s (potrebna je nekaj manjša hitrost, saj moč gravitacije slabi z razdaljo). Za prehod iz LL1 v EL2 potrebujemo le še dodatnih 0,014 km/s (še kolesar vozi hitreje!).

Ali je mogoče, tako kot na Zemlji pri vzponu na hribovje, najti pot, ki bi vodila samo po gravitacijskih vrhovih? Ali je mogoče, da bi se vesoljska ladja samo enkrat »povzpela na hrib« na začetku potovanja, potem bi potovala le po gravitacijskih »grebenih« ob najmanjši porabi goriva in spet na koncu uporabila gorivo za »sestop« z gravitacijskega vrha? Da, možno je, vendar je izračun tovrstne poti zelo zahtevna naloga tudi za najhitrejše superračunalnike. Tako sedaj načrtujejo kar nekaj vesoljskih plovil, ki bodo uporabile Lagrangejevo avtocesto za pot skozi Osončje. Najbolj privlačna ideja je, da bi na LL1 locirali vesoljsko servisno postajo. Od tu bi vesoljci ali robotske servisne sonde popravljale in vzdrževale plovila v drugih točkah.

Prvi se je lotil izračuna poti po gravitacijskih »grebenih« Jules-Henri Poincare (1854 – 1912), ki se je lotil izdelave modela s tremi telesi in ugotovil, da je nemogoče natančno določiti elemente. Vendar je odkril, da obstajajo skupine poti, ki se obnašajo podobno. Lahko jih razvrstimo v nekakšne »cevi« v tridimenzionalnem prostoru. Večina jih je nestabilnih, nekaj med njimi je bolj stabilnih in vsaj ena »zelo« stabilna. Čim več teles z gravitacijskim privlekom dodajamo sistemu, tem več je stabilnih cevi, ki vodijo v vse smeri. Teoretično je bilo dokazano, da je mogoče potovati iz Zemeljsko-Mesečeve »cevi« proti Jupitru. Nekje »preklopiti« na Sončevo-Jupitrovo »cev« in priti do Jupitra praktično brez uporabe goriva. Le trenutek »preklopa« bi moral biti točno določen (slika 4).

Leta 1980 je matematik Martin Lo iz NASA prvi naredil izračune, ki bi pomagali najti tovrstne nizkogravitacijske Lagrangejeve poti. Dolgotrajni izračuni so pokazali, da takšen sistem obstaja in je podoben krožniku špagetov. Je dokaj stabilen in obstaja vse od začetkov nastanka našega sončnega sistema, le točno bi ga morali izračunati. Poimenovali so ga »medplanetarna super avtocesta« (IPS=Inter Planetary Superhighway). Tako bi najprej izgradili vesoljsko ladjo v točki LL1 in jo ob točno preračunanem trenutku pospešili na točko EL2. Od tam pa bi po gravitacijski »cevi« potovala do Marsa. Točko LL1 bi torej lahko uporabili tudi kot nekakšno ranžirno postajo.


Slika 5 - potovanje sonde Genesis po gravitacijski avtocesti

Slika 5 prikazuje različne gravitacijske poti, ki so jih poimenovali s skupnim imenom Genesis. Ena med njimi 5-krat obkroži točko EL1 in se vrne na Zemljo čez točko EL2. Druge trajektorije (poti skozi prostor) vodijo tudi izven sistema Zemlja-Mesec. Poimenovanje te trajektorije je bilo po vesoljski sondi Genesis. Izračun njene poti je leta 2001 nadziral prav Martin Lo. Naloga sonde je bila zbiranje primerkov sončnega vetra – toka majhnih delcev, ki jih v vesolje pošilja naše Sonce. Sonda je porabila dve in pol leti za potovanje. Pri tem skoraj ni porabila nič goriva. Imela je samo majhne potisnike za drobne popravke poti. Bilo je podobno kakor, da bi zalučali kamen. S tem je bilo tudi dokazano, da takšne gravitacijske avtoceste dejansko obstajajo.


Slika 1 - shema lagrangejevih točk sistema Sonce-Zemlja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Slika 3 - model gravitacijskega "hribovja" s prikazom stabilnih gravitacijskih področij okrog posameznih točk. Coriolisove sile (modro) držijo telo v točki v ravnotežju. Gravitacijski vplivi drugih teles (rdeče) pa telo porivajo iz ravnotežja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Slika 4 - Lagrangejeve gravitacijske super avtoceste ali gravitacijske cevi (špageti).

LED Ta izraz uporabljajo planetarni znanstveniki, ko se izražajo o vodi, metanu in amoniaku, ki se običajno pojavljajo kot tekočine, če so v zunanjem sončnem sistemu. V tem področju so to čvrsti materiali, led.
 
LOČLJIVOST Množina majhnih podrobnosti vidnih na sliki; majhna ločljivost prikazuje le največje značilnosti, visoka ločljivost prikazuje veliko majhnih podrobnosti.
 
LUNARNI MESEC Povprečen čas med dvema zaporednima ščipoma ali polnima Lunama, ki znaša 29 dni, 12 ur in 44 minut. Imenuje se tudi sinodalni mesec.
 

 M

MEGLENICA Glej galaksija
Tako so najprej imenovali galaksije, ker so jih v teleskopih videli kot megleno, razmazano in elipsasto nebesno telo.
 
METEORID Tudi METEOROID!
Zelo majhno čvrsto ali kamnato nebesno telo nepravilne oblike.
 
MIKROMETEORID Tudi MIKROMETEOROID!
Kamnati prahec.
 
MAGNETOSFERA Magnetno področje zvezde, planeta ali lune.
 
MAKULA Temna pega na Soncu.
 
MAGNETNI REP Del planetarne magnetosfere, ki je potisnjen stran od Sonca s sončnim vetrom.
 
MAGNETOSFERA Prostor v vesolju, kjer magnetno polje planeta prevladuje nad sončnim vetrom.
 
MAGNITUDA Stopnja svetlosti nebesnega telesa; zasnovana je na številčni skali, na kateri ima najsvetlejša zvezda magnitudo -1.4 in najšibkejša vidna s prostim očesom magnitudo 6, s pravilom, da padec za eno enoto pomeni povečanje navidezne svetlosti za faktor 2,512; imenovana tudi navidezna magnituda.
 
MALI PLANETI Kategorija planetov, okroglih teles, ki krožijo okrog sonca. Vanjo sodijo vsa okrogla nebesna telesa, razen planetov Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Leta 2007 so bili uradno priznani trije mali planeti: Ceres, Pluton in Eris.
 
MEDPLANETARNO MAGNETNO POLJE (IMF) Magnetno polje, ki ga nosi sončni veter.
IMF = Interplanetary Magnetic Field
 
METEOR
METEORSKI DEŽ
Tudi UTRINEK, ZVEZDNI UTRINEK, OGNJENA KROGLA, BOLID
Asteroid ali meteoroid, ki je zašel v atmosfero in v njej zaradi trenja izhlapel, se stopil ali izparel. Vidimo ga kot svetlo progo na nebu.
Svetla proga na nebu nastane ob vstopu meteoroida ali majhnega ledenega delca v Zemljino ozračje. Zelo velike imenujemo tudi ognjene krogle in bolidi.

Nebesni (astronomski) pojav, svetlobna sled na nebu, ki nastane zaradi vdora meteoroida (meteornega telesa) v ozračje; traja nekaj sekund; meteoroidi priletijo s hitrostjo okoli 60 km/s iz medplanetarnega prostora in se zaradi trenja z zračnimi molekulami vžgejo; prižgejo se na nadmorski višini okoli 120 km, ugasnejo na okoli 70 km; zelo svetel meteor imenujemo bolid; številni meteorji izhajajo iz radiantov meteorskih rojev; opazovanje meteorjev ima velik pomen za proučevanje sestava vrhnjih plasti ozračja.

Meteorski dež je periodično pojavljanje večjega števila meteorjev na nebu, kar pojasnjujemo s srečanjem Zemlje z rojem meteoroidov; kadar pride Zemlja v njegov najgostejši (najizdatnejši) del, opazujemo t.i. "zvezdni dež".

 
METEORIT
METEORITSKI DEŽ
Skala ali kamen, ki ne pripada sestavi planeta ali lune. Ostanek meteorja, ki je preživel stik z atmosfero planeta ali lune.

Kovinsko ali kamnito telo, ki iz medplanetnega prostora pridrvi v ozračje kot svetel meteor, povsem ne zgori in pade na Zemljo; mase meteoritov so od nekaj dekakgramov do več deset ton; razlikujemo siderite, areolite, tektite; nekateri največji kraterji na Zemlji so verjetno nastali zaradi padca velikih meteoritov; največji takšen krater na Zemlji je v Arizoni (premer 1200 m, globina 200 m); meteoriti padajo tudi na druga vesoljska telesa

Meteoritski dež je padanje ("deževanje") večjega števila manjših meteoritov na določen del Zemljinega površja zaradi v zraku razletelega se velikega meteorita.

 
METEOROID Majhen kamnit objekt, ki kroži okoli Sonca; manjši kot asteroid.

Majhen trd delec, ki iz medplanetarnega prostora vdre v ozračje in povzroči meteor.

 
MILIBAR 1/1000 bara. Normalen pritisk na višini morja je okoli 1013 milibarov.
 
MLADO POVRŠJE Mlado površje pomeni, da so vidne značilnosti planetnega površja razmeroma nedavnega nastanka, t.j. starejše značilnosti so bile uničene zaradi erozije ali tokov lave. Mlada površja planetov imajo malo udarnih kraterjev in so običajno raznolika in zapletena. Staro površje se skozi geološki čas le malo spremeni. Površji Zemlje in lune Io sta mladi, površji Merkurja in Kaliste pa stari. (Glej staro površje)
 
MONS gora (latinsko, množina: montes)
 
MOTITI Povzročati odmikanje planeta ali satelita iz teoretično pravilnega orbitalnega gibanja.
 

 N

NEVTRINO Osnovni delec, ki naj bi nastal v ogromnih količinah z jedrskimi reakcijami v zvezdah. Zelo težko se jih odkrije, ker jih ogromna večina predre skozi Zemljo, ne da bi kamnine kaj vplivale nanje.
 
NEVTRONSKA ZVEZDA  
 
NIŽJI PLANET Planeta Merkur in Venera se imenujeta nižja planeta, ker sta njuni orbiti bližje Soncu kot zemljina orbita.
 

 O

OBMOČJE ZLATOLASKE

ang. Goldilocks zone

Območje Zlatolaske je tisti del nekega osončja, kjer so pogoji za nastanek življenja na podlagi ogljika najbolj ugodni. Imenujemo ga tudi področje naseljivosti.

Ime je nastalo na podlagi pravljice O deklici Zlatolaski in treh medvedih (Goldilocks and the three bears). Pravljico je prvi zapisal angleški pisatelj in pesnik Robert Southey leta 1837. Zgodba se je hitro razširila po svetu in jo poznamo tudi mi.

Zgodba pripoveduje o deklici Zlatolaski, ki se je izgubila v gozdu. Prišla je do hišice kjer so živeli trije medvedi, očka medved, mama medvedka in mali medvedek, njun sin. Šli so na izlet, zato je bila hišica prazna. Na mizi jih je čakalo kosilo. Ker je bila Zlatolaska lačna, je poskusila juho iz največje skodelice. Bila je prevroča. Tista iz srednje skodelice je bila premrzla. Tretja, v najmanjši skodelici pa je bila ravno prav topla. Sedla je na največji stol, a je bil previsok. Srednji je bil preširok, tretji pa je bil ravno prave velikosti. Ker je bila utrujena, je legla v največjo posteljo, ki je bila pretrda, srednja je bila premehka, najmanjša pa je bila ravno prava. Kako se je zgodba končala, ste verjetno že slišali.

A prav to, da so bili za Zlatolasko ravno pravi vsi pogoji, so dali ime področju okrog nekega sonca, kjer so vsi pogoji ravno pravi, da so najboljši za nastanek življenja.

 
OZVEZDJE Namišljena povezava zvezd na nebu, zvezdna slika mitološkega bitja. Astrološka in prerokovalska povezava zvezd glede na njihovo vidno manifestacijo (svetilnost) brez dejanske povezave. Te zvezde so astronomsko na ogromnih razdaljah. Se uporablja tudi v astronomiji kot orientacija za lažje iskanje opisanih zvezd na nebesnem svodu.
 
OSONČJE Tudi SONČNI SISTEM!
Sestav nebesnih teles, ki ga tvorijo osrednja zvezda (dvojna zvezda, so-zvezdje), planeti, lune, lunice, drugi sateliti, planetni obroči, kometi, asteroidi in drugi objekti, ki so del heliosfere osončja. Naše osončje imenujemo preprosto Osončje. 
 
OCEANUS Dobesedno "ocean"; v resnici velika krožna ravnina na planetu.
 
OGNJENA KROGLA Meteor, ki je svetlejši od magnitude -3
 
OPOZICIJA Višji planet je "v opoziciji", ko je na črti Sonce-Zemlja dalje stran od Sonca kakor Zemlja. Takrat je običajno na najmanjši razdalji od Zemlje in je takrat tudi najbolje viden. Glej tudi KONJUKCIJA
 
OVOID Jajcu podobna oblika nebesnega telesa.
 

 P

PARALAKSA


slika 1


slika 2

RAZDALJA DO ZVEZD

Poglejmo sliko 1 na levi. Ali lahko povemo, katera zvezda A ali B, je bližje? Možno sta dva odgovora. Zvezda A je mnogo večja od zvezde B in je torej bližje. Ali pa, zvezda A je svetlejša od zvezde B in je torej zvezda B bližje. Torej, kateri odgovor je pravi? Pravzaprav, nobeden!

Pravi odgovor dobimo, če zvezdi opazujemo dalj časa. Slika 1 je bila posneta januarja, slika 2 pa julija istega leta. Vidimo, da se je zvezda B »premaknila« glede na ozadje. Kaj nam ta zamik pove?

PARALAKSA

Odgovor je, da je ta navidezni pomik nastal zaradi kroženja Zemlje okrog Sonca. Ta navidezni zamik imenujemo paralaksa.

Naredimo eksperiment s palcem na roki in očesoma. Iztegnemo roko in dvignemo palec. Pogled usmerimo na oddaljen objekt. Ko zamižimo na levo oko, se nam zdi, da se je palec zamaknil v levo. Ko zamižimo na desno oko, pa se zdi, da se je palec umaknil v desno smer.

Paralakso je predvidel že Kopernik v svojem heliocentričnem modelu, a je s prostim očesom ni mogel zaznati. Tudi Galileo s svojim teleskopom paralakse ni zaznal, vendar je pravilno menil, da je to zato, ker so zvezde zelo daleč. Prve meritve paralakse so bile narejene šele leta 1838.

Gornja skica prikazuje navidezni pomik zvezde glede na bolj oddaljene zvezde v ozadju opazovanega področja. Seveda skica ni v pravem merilu in je dejanski kot paralakse p zelo majhen. Ker je tako majhen, lahko naredimo približek za majhne kote:

tan p ≈ p

Predpostavimo torej, da je razdalja Zemlja – zvezda B enaka razdalji Sonce – zvezda B, in obe razdalji označimo kot d. Oznaka 1AE je ena astronomska enota in predstavlja razdaljo Zemlje od Sonca, ki je 150 milijonov kilometrov (natančno 149.597.870 km).

Ker so zvezde zelo daleč, je že kot 1 stopinje mnogo prevelik. Zato uporabljamo manjšo enoto ločno sekundo (arcsec ali "). V kotu velikosti 1 stopinje je 60 ločnih minut, vsaka ima 60 ločnih sekund. Torej velja:

1 ločna sekunda = 1/(60x60) = 1/3600 kotne stopinje

Iz povedanega izhaja, da je zvezda B bližje od zvezde A. Zvezda B se je navidezno premaknila, medtem ko zvezda A navidezno miruje glede na nebesno ozadje.

Še to: Mesečeva paralaksa oklepa kot p okrog ½ stopinje ali 30 ločnih minut. Mesečev kotni premer je 30 x 60 = 1800 ločnih sekund.

Kako lahko uporabimo (trigonometrično) paralakso, da izračunamo dejansko razdaljo do zvezde B? Glej PARSEK

 
PLANET Čvrsto (kamnato) in/ali plinasto nebesno telo sferične oblike, ki kroži okrog svojega glavnega, zvezde. Zemlja je kamnati planet, Jupiter je plinasti planet.
 
PLANETOID Manjši planet. Ne zamenjevati z izrazom mali planet.
 
PARSEK Astronomska enota; en parsek (pc) = 206.265 astronomskih enot (AE) = 3,26 svetlobnega leta (ly)

Čim bližje je zvezda, tem večji je kot p. Za lažje računanje so astronomi določili novo enoto za merjenje razdalj. Imenovali so jo parsek in predstavlja razdaljo med Soncem in točko v prostoru, kjer ima kot p vrednost natančno eno ločno sekundo, oziroma 1/3600 kotne stopinje. Tako dobimo osnovno formulo:

Razdalja d (v parsekih) = 1 / kot paralakse p (v arcsec)
d = 1 / p

Ko so skušali izmeriti kot, so ugotovili, da je tudi ta majhna enota zelo velika. Tudi za najbližje zvezde je kot manjši od ene ločne sekunde (p < 1,0 arcsec). Potrebne so bile zelo natančne meritve. Pri tem so morali upoštevati lom svetlobe v zemeljski atmosferi (refraction) in vidljivost, ki je odvisna od čistosti zraka in še nekaterih pogojev (seeing).

Ker merimo položaj zvezde dvakrat na leto v zamiku 6 mesecev, je tudi iz skice vidno, da je kot zamika posamezne zvezde 2p in je tako razdalja potem 2 parseka.

KAKO DALEČ JE EN PARSEK?

Tangens ene ločne sekunde je 4,85 10-6. Za eno od stranic računskega trikotnika uporabimo razdaljo med Soncem in Zemljo, ki je 1 AE ali okrog 150 milijonov kilometrov. Razdalja d je potem ena astronomska enota ulomljena s tangensom ene ločne sekunde in znaša približno:

1 parsek (pc) = 30,8 milijonov milijonov kilometrov
1 parsek (pc) = 206.265 astronomskih enot (AE) = 3,26 svetlobnega leta (ly)

Večinoma ljudje menijo, da astronomi merijo razdalje v svetlobnih letih. Svetlobno leto je razdalja, ki jo svetloba prepotuje v enem letu. Svetloba potuje s hitrostjo 299.792,00 km/sek. Torej prepotuje v enem letu 299.799 x 60 x 60 x 24 x 365 = 9.454.240.512.000,00 kilometrov, torej skoraj 10 milijonov milijonov kilometrov. 1 parsek je okrog 3,264.. svetlobnih let. Zakaj se torej razdalja meri v parsekih in ne v svetlobnih letih. Preprosto, ko določimo paralakso, lahko po gornji formuli takoj izračunamo razdaljo.

V tem trenutku je Soncu najbližja rdeča pritlikava zvezda razreda M5, poimenovana Proxima Centauri. Njena paralaksa je 0,772 ločne sekunde. Razdalja je torej

D = 1 / 0,772 = 1,295.. parseka (pc)

To je potem enako 4,23.. svetlobnega leta. Druge zvezde so še dalje. Najbolj svetla zvezda, Sirius, ima paralakso 0,375" in je oddaljena 2,67 pc ali 8,7 svetlobnih let. Naše Sonce je od središča galaksije oddaljeno 8 kpc (kiloparsekov) = 8.000 pc. Naši galaksiji najbližja sosednja galaksija je M31 Andromeda. Oddaljena je 725 kpc.

Za današnja plovila je tudi razdalja do najbližje zvezde nepremostljivo velika. Najhitrejše plovilo, ki je izdelek človeških rok, je sonda New Horizons, ki leti proti Plutonu. Njena hitrost je 75.600 km/h. S to hitrostjo bi Proximo Centauri dosegla v približno 60.300 letih.

Preračun enot
PASTIRSKI SATELIT (ali "pastirska luna") satelit, ki oblikuje planetni prstan z gravitacijskimi silami.
 
PERIHELIJ Točka v orbiti planeta, ki je najbližja Soncu. Ko govorimo o objektih okoli Zemlje, govorimo o perigeju; izraz periapsis se uporablja za orbite okoli ostalih objektov. To nasprotni pojem od afelij.
 
PLAGE Svetlo področje v sončevi kromosferi.
 
PLANET Objekt, ki kroži ali orbitira okrog zvezde (ali več zvezd), obenem ni rjava pritlikavka in je večji od asteroida. Je okrogle oblike nastale zaradi gravitacijskega delovanja. Poznamo PLANETE in MALE PLANETE. V našem osončju so planeti Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Vsa ostala telesa okrogle oblike so MALI PLANETI. Konec leta 2007 so v tej kategoriji uradno Ceres, Pluton in Eris.
 
PLIMNO SEGREVANJE Torno segrevanje satelitove notranjosti zaradi krivljenja, ki ga povzročajo gravitacijske sile matičnega planeta in/ali gravitacijske sile sosednjih satelitov.
 
POLMER SINHRONE ORBITE Polmer orbite, pri kateri je perioda satelitove orbita enaka rotacijski periodi planeta. Sinhron satelit z orbitalno inklinacijo nič (v ravnini planetovega ekvatorja) ostaja nepremičen na nebu iz perspektive opazovalca na površju planeta (take orbite se uporabljajo za komunikacijske satelite).
 
PROTUBERANCA Steber razmeroma hladnega plina v sončevi koroni, ki izgleda svetlo, ko jo gledamo na robu Sonca proti črnini vesolja.
 

 R

RIBA BABILONKA Riba babilonka pomeni univerzalni prevajalnik v vse svetovne jezike. Ime je dobila po opisu iz knjige Douglasa Adamsa. Je "živo" bitje, ki si ga vtaknemo v uho in z njo razumemo vse govorjene jezike v vesolju.

Riba babilonka je po "Štoparskem vodniku po Galaksiji" majhna rumena ribica, podobna pijavki, in je bržkone najbolj čudna stvar v vesolju. Hrani se z možgansko energijo, ki pa je ne črpa iz nosilca, pač pa iz bitij okoli njega. Iz te energije vsrkava vse podzavestna mentalne frekvence in se z njimi hrani. V možgane nosilca izloča telepatsko matriko, v katero združi mentalne frekvence z živčnimi signali, ki jih pobere iz centra za govor, od koder izvirajo. Praktična posledica vsega tega je, da z babilonko v ušesu pri priči razumete vse, kar pride do vas v obliki kakršnegakoli govora. Besede, ki jih slišite, so dekodirana matrika, ki jo je v vaše možgane izločila babilonka...
(Douglas Adams, Štoparski vodnik po Galaksiji,
prevedel Alojz Kodre, TZS Ljubljana 1988, stran 45)

RDEČA ORJAKINJA zvezda z nizko površinsko temperaturo in premerom, ki je izredno velik v primerjavi s Soncem.
 
RELATIVNOSTNA TEORIJA Postavil jo je Albert Einstein. Ta bolj natančno opisuje gibanja teles v močnih gravitacijskih poljih ali blizu svetlobne hitrosti kot pa Newtonova mehanika. Vsi poizkusi do sedaj potrjujejo napovedi v teoriji do visoke stopnje natančnosti.
 
RESONANCA stanje, kjer je orbitirajoči objekt predmet periodičnega gravitacijskega motenja z drugim.
 
RETROGRADNO GIBANJE Rotacija ali orbitalno gibanje v smeri urinega kazalca, če gledamo iz severnega pola Sonca; nasprotje od direktnega ali progradnega gibanja.
 
ROB, HALO zunanji rob vidnega diska nebesnega telesa
 
ROCHEJEVA MEJA
ROCHEJEV POLMER
najbližja razdalja tekočega ali plinastega telesa (satelita), ki lahko kroži okoli glavnega telesa (prvega), ne da bi ga raztrgale plimne sile. Trdno telo lahko obstaja znotraj Rochejeve meje, če plimne sile ne presegajo strukturalne moči.

Rochejeva meja se izračuna z enačbo (leva za togo okroglo telo in desna kot približek za sferično plastično telo).

   

d = polmer krožnice Rochejeve meje (tudi Rm)
R = polmer prvega telesa okrog katerega kroži drugo telo
ρM = gostota prvega
ρm = gostota drugega (satelita)

Za naše Sonce in za Zemljo je Rochejeva meja:

d = 2,44 × 696.000 km × (1,408/5,513)^(1/3)
d = 2,44 × 696.000 km × 0,634461
d = 1.077.466,94 km, oziroma 1,548 polmera sonca R

Tabela gostot nekaterih teles in njihovi polmeri.
 
Prvi Gostota (kg/m³) Polmer (km)
Sonce 1,408 696.000
Jupiter 1,326 71.492
Zemlja 5,513 6.378
Luna 3,346 1.738
Saturn 0,687 60.268
Uran 1,318 25.559
Neptun 1,638 24.764

 

 

 S

SATELIT Nebesno telo, ki kroži okrog svojega glavnega. Za luno je njen glavni - planet. Za planet je njegov glavni - zvezda. Na primer Mesec je luna Zemlje in njen satelit. Zemlja je satelit Sonca, naše zvezde.

Satelit je lahko umetno telo, ki ga je ustvaril človek. Lahko kroži okoli Zemlje, lune, drugega planeta ali drugega nebesnega telesa (komet, asteroid, ipd.)

 
SAMSKA ZVEZDA Zvezda, ki je sama središče osončja. Naše Sonce je samska zvezda.
 
SPREMLJEVALEC Asteroid, ki je ujet v kroženje ob planetu ali luni. Njegova krožnica je zelo zamotana in je odvisna od gravitacijskih (plimnih) vplivov večjih nebesnih teles. Zemlja ima dva spremljevalca 3753 Cruithne in 2002-AA29 (ime še ni določeno),
 
SOZVEZDJE Tudi ZVEZDNI SESTAV!
Več zvezd, ki krožijo druga okoli druge okrog skupnega orbitalnega središča. So tudi središče sozvezdnega osončja. Glede na število zvezd v skupini najdemo različne medsebojne odnose.
 
SFERIČNO TELO Telo v obliki krogle, kroglasto telo. Zaradi rotacije in lastne sestave je telo lahko tudi sploščeno (paraboloid) ali druge pretežno kroglaste oblike (jajčasto, hruškasto, itd.).
 
SPRIMEK Tudi KLUSTER!
To je skupina nebesnih teles, ki so zaradi plimnih valov povezana med seboj. Sprimek planetov, zvezd ali galaksij. Zvezdni sprimek imenujemo tudi globularni sprimek ali kluster. Če so povezane galaksije, galaktična gruča, tudi galaktična jata, galaktična gruča
 
SIDERALNI MESEC je povprečno obdobje polnega obhoda Lune okoli Zemlje glede na fiksne ozadne zvezde, ki znaša 27 dni, 7 ur in 43 minut ter 11,6 sekund (Slika spodaj - pot iz točke M1 in znova do iste točke M1).
 
SINODALNI MESEC Vendar se med obhodom Lune okrog Zemlje slednja zamakne, ker kroži okrog Sonca. Tako mora Luna narediti krog z več kakor 360°, da preide iz ene mlade lune do druge. Na sliki levo je to pot iz točke M1 v točko M2. Zato je sinodalni mesec daljši in znaša 29 dni, 12 ur, 44 minut in 2,8 sekunde.
SILIKAT spojina iz kisika in silicija (npr. olivin)
 
SINHRONA ROTACIJA to ima satelit, če je perioda njegove rotacije okoli svoje osi enaka periodi njegove orbite okoli svojega glavnega. To pomeni, da satelit vedno kaže isto poloblo k svojemu glavnemu (npr. Mesec). Prav tako pomeni, da ena polobla (vodeča polobla) vedno kaže v smeri gibanja satelita, medtem ko druga ali sledeča kaže nazaj. Večina satelitov v sončnem sistemu rotira sinhrono.
 
SOLARNA MEGLICA oblak plina in prahu, ki se je začel stiskati pred okoli 5 milijardami let, ko je začel nastajati sončni sistem.
 
SOLARNI CIKEL približno 11-letne delno periodične spremembe v pogostosti števila aktivnih dogodkov na Soncu.
 
SONČNA PEGA področje, ki ga vidimo kot temno pego na fotosferi na Soncu; sončne so koncentracije magnetnega toka, ki se običajno pojavljajo v bipolarnih gručah ali skupinah; temne so, ker so hladnejše od okoliške fotosfere.
 
SONČNI VETER neprestan tok plina in energetsko nabitih delcev, večinoma protonov in elektronov - plazma - ki priteka iz Sonca; običajne hitrosti sončnega vetra so blizu 350 kilometrov na sekundo.
 
STARO POVRŠJE površje planeta, ki je bilo le malo spremenjeno od svojega nastanka; običajno je na površju veliko udarnih kraterjev (glej mlado površje).
 
SUBLIMIRATI spremeniti se neposredno iz trdnega v plinasto stanje, ne da bi postalo vmes tekoče.
 
SVETLOBNA HITROST = 299.792,458 km/s. Einsteinova teorija relativnosti pravi, da je to najvišja hitrost, ki je mogoča v vesolju. (Scotty in Geordi to vesta bolje.)
Preračun enot
SVETLOBNO LETO = 9.460.530.000.000 km (= 63.239 AE); razdalja, ki jo prepotuje svetloba v enem letu.
Preračun enot

 Š

ŠTEVILKA ASTEROIDA Ko so asteroidi odkriti, dobijo serijsko številko. Nima kakšnega posebnega pomena, razen da je bil asteroid N+1 odkrit po asteroidu N. Prvi odkriti asteroid je 1 Ceres. Danes je 1 Ceres razvrščen v kategorijo malih planetov.
 

 T

TROJANEC Asteroid, ki je ujet v stabilno gravitacijsko Lagrangejevo točko. Lahko je v vodeči L4 točki ali v sledeči L5 točki.
 
TEKTONIKA deformacijske sile, ki delujejo na planetovo skorjo.
 
TERESTRIALEN PLANET zemlji podoben čvrst planet ali luna.
 
TERMINATOR delitvena črta med osvetljenim in neosvetljenim delom luninega ali planetovega diska.
 
TROJANCI objekti, ki krožijo okoli drugega (večjega) objekta v Lagrangejevih točkah. To ime prihaja iz posplošenja imen dveh največjih asteroidov v Jupitrovih Lagrangejevih točkah: 588 Achilles, 624 Hektor in 911 Agamemmnon. Saturnovi sateliti Helene, Kalipso in Telesto se včasih tudi imenujejo trojanci.
 

 U

UMETNI SATELIT Vesoljska sonda, ki jo je ustvaril človek in kroži po enakih zakonih mehanike nebesnih teles kot naravni sateliti.
 
UMBRA temno osrednje področje sončne pege
 

 V

VALLIS vijugasta dolina (množina: valles)
 
VELIKA POLOS velika polos elipse (recimo planetove orbite) je 1/2 dolžine velike osi, ki je črta skozi obe gorišči s koncema na robu elipse same. Velika polos je tudi povprečna razdalja od planeta do svojega glavnega. Razdalje periapsis in apoapsis lahko izračunamo iz velike polosi in ekscentričnosti z Rp = a(1-e) in Ra = a(1+e).
 
VIŠJI PLANETI planeti Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun in Pluton se imenujejo višji planeti, ker so njihove orbite dlje od Sonca kot Zemljina orbita. (Merkur in Venera se imenujeta "nižja planeta").
 

 Z

ZNAČILNOST ALBEDA Temna ali svetla značilnost na površju objekta, ki naj ne bi bila geološka ali topografska značilnost.
 
ZODIAKALNA SVETLOBA šibek sij svetlobe, razpršen zaradi medplanetarnega prahu v ravnini ekliptike.
 
ZVEZDA Centralno nebesno telo (ali eno od centralnih teles) v vsakem osončju. Zaradi spreminjanja vodika v helij (termonuklearna fuzija ali zlivanje jeder) oddaja žarčenja, med drugim tudi toploto in svetlobo. Naša zvezda je naše Sonce.

Glej tudi: samska zvezda, sozvezdje, ko-zvezda, dvojna zvezda

 
ZVEZDA REPATICA Glej komet
 
ZVEZDNI SESTAV Več zvezd, ki krožijo druga okoli druge okrog skupnega orbitalnega središča. So tudi središče sozvezdnega osončja. Glede na število zvezd v skupini najdemo različne medsebojne odnose.
 
ZVEZDNA KLASIFIKACIJA Zvezde dobijo oznako iz črke in številke na osnovi narave svojih spektralnih črt, ki približno povejo površinsko temperaturo. Razredi so: O, B, A, F, G, K in M. Zvezde tipa O so najbolj vroče, tipa M najhladnejše. Številke so podrazredi teh razredov. Razredi so nenavadno označeni zato, ker so bili določeni precej prej, preden smo razumeli njihovo povezavo s temperaturo. Zvezde O in B so redke, a zelo svetle. M zvezde so pogoste, a šibke. Sonce je zvezda tipa G2.
 

Tip

Barva Temperatura
površja °K
Glavne značilnosti
W modra

> 50,000

Redke zvezde z zelo vročo temperaturo površja
O modra

> 25,000

Vidne le posamezne črte ioniziranega helija v spektralni analizi. Močan ultravijolični kontinuum.
B modra

11,000 - 25,000

Nevtralne helijske črte v absorpciji.
A bela

7,500 - 11,000

Vodikove črte najmočnejše pri tipu A0, potem upadajo.
F bela do rumena

6,000 - 7,500

Pojavijo se kovinske črte.
G rumena

5,000 - 6,000

Spektrum podoben našemu soncu. Absorpcijske črte nevtralnih kovinskih atomov in ionov (na primer. enkrat ionizirani kalcij) rastejo in se krepijo.
K oranžna do rdeča

3,500 - 5,000

Kovinske črte prevladujejo. Slab modri kontinuum.
M rdeča

< 3,500

Opazne molekularne vezi titanovega oksida.
 
ZVEZDNI DEŽ Glej meteorski dež
 

 Ž

Ž  
 
 
Na vrh strani

[kazalo strani]   [pretvorba enot]   [servisna stran]   [povezave]

 

Komentarje, pripombe in vse drugo pošljite na andrej@andros.si
Vse pravice pridržane. © 2005-2008, Andrej Ivanuša, Maribor. Zadnja sprememba na tej strani: 26.07.2010